Hướng dẫn

  1. Đăng ký
 • Thuê bao đăng ký tham gia dịch vụ bằng cách, soạn:
  • Cú pháp chính: DK gửi 9522
  • Mã phụ: SO, CG
  1. Cách tham gia trò chơi

Thời gian diễn ra DỊCH VỤ RUN MOBILE từ 08h00’00” đến 23h00’00” hàng ngày bằng cách soạn DK (hoặc các mã phụ: SO, CG) gửi 9522 và làm theo tin nhắn hướng dẫn gửi về thuê bao di động.

  1. Tham gia chạy trên đường đua

Sau khi đăng ký thành công, thuê bao sẽ gửi các tin nhắn trong thời gian diễn ra dịch vụ để giành quyền chạy trên đường đua, không để đối phương

RUN gửi 9522

 • Sau mỗi lần soạn RUN gửi 9522, thuê bao đó sẽ nhận được một thông báo bạn đã bắt đầu tham gia chạy trên đường đua. Quãng đường chạy liên tục của thuê bao được hệ thống dịch vụ ghi nhận từ lúc tin nhắn RUN mà thuê bao đó gửi lên hệ thống dịch vụ thành công.
 • Thuê bao dùng cú pháp RUN giành lượt chạy trên đường đua để có quãng đường chạy được liên tục dài nhất không bị té ngã.

Lưu ý: Tại thời điểm dịch vụ bắt đầu là 8h00”00, trận tranh lượt chạy đua đầu tiên được bắt đầu. Cứ mỗi khi có thuê bao soạn RUN thì quyền chạy trên đường đua được tính cho thuê bao đó theo quy định.

  1. Quy định số lượt chơi tham gia chạy trên đường (RUN):
 • Trường hợp khách hàng đăng ký thành công hoặc gia hạn thành công mức cước 5.000đ, khách hàng có 10 lượt chạy trên đường bằng tin nhắn RUN. Sau khi dùng hết 10 lượt chạy này, khách hàng có thể mua thêm lượt chơi với giá cước 500đ/lượt chạy/tin nhắn RUN.
 • Trường hợp gia hạn thành công cước 3.000đ, khách hàng có 5 lượt chạy trên đường bằng tin nhắn RUN. Sau khi dùng hết 5 lượt chạy này, khách hàng có thể mua thêm lượt chơi với giá cước 500đ/lượt chạy/tin nhắn RUN.
 • Trường hợp gia hạn thành công cước 1.000đ, khách hàng có 3 lượt chạy trên đường bằng tin nhắn RUN. Sau khi dùng hết 3 lượt chạy này, khách hàng có thể mua thêm lượt chơi với giá cước 500đ/lượt chạy/tin nhắn RUN.
 • Trong thời gian diễn ra dịch vụ, thuê bao được phép tham gia tương tác tối đa 1000 lượt chạy bằng tin nhắn RUN, bao gồm cả số lượt chạy có theo gói cước và lượt chạy mua thêm.
 • Nếu thuê bao sử dụng hết 1000 tin RUN, từ tin 1001 trở đi, hệ thống không trừ cước và không ghi nhận quãng đường chạy cho thuê bao đó.
 • Quãng đường chạy trên đường của một thuê bao được tính kể từ khi thuê bao bắt đầu tham gia chạy khi soạn RUN cho đến khi bị đối thủ làm té ngã (đối thủ bắt đầu tham gia chạy).
 • Một thuê bao có thể có nhiều quãng đường chạy trên đường, hệ thống dịch vụ sẽ chọn ra quãng đường lớn nhất mà thuê bao di chuyển liên tục không bị đối thủ làm té ngã liên tục là lớn nhất làm căn cứ so sánh, xác minh người chiến thắng.
 • Quy định 1s (giây) chạy liên tục trên đường mà thuê bao di chuyển được là 1m (mét):
 • 1s = 1m
 • Cụ thể lượt chạy RUN:

 

STT

Số dư tài khoản chính (TKC) khi gia hạn

Mức trừ cước (Đã bao gồm VAT)

Lượt chạy RUN theo gói cước khi gia hạn thành công

Lượt chạy RUN mua thêm khi gia hạn thành công

1

TKC ≥ 5.000 đồng

5.000 đồng/ngày

10

11 - 1000

2

5.000 đồng > TKC ≥ 3.000 đồng

3.000 đồng/ngày

5

6 - 1000

3

3.000 đồng > TKC ≥ 1.000 đồng

1.000 đồng/ngày

3

4 - 1000

4

TKC < 1.000 đồng

0

0

STT

Số dư tài khoản chính (TKC) khi đăng ký

Mức trừ cước (Đã bao gồm VAT)

Lượt chạy RUN theo gói cước khi đăng ký thành công

Lượt chạy RUN mua thêm khi đăng ký thành công

1

TKC = 0 đồng khi đăng ký lần đầu

10

11 - 1000

2

TKC = 0 đồng, đăng ký không phải lần đầu

0

0

3

TKC ≥ 5.000 đồng, đăng ký không phải lần đầu

5.000đ

10

11 - 1000

4

5.000 đồng > TKC ≥ 0 đồng, đăng ký không phải lần đầu

0

0

 

  1. Thuê bao khác tham chạy và làm đối phương té ngã
 • Các thuê bao khác cùng tham gia dịch vụ đúng theo quy định của dịch vụ cùng soạn RUN gửi 9522 để giành quyền chạy.
 • Tại thời điểm một thuê bao B khác tham gia gửi tin nhắn soạn RUN gửi 9522 lúc 15h13’02”. Hệ thống cũng bắt đầu ghi nhận quãng đường chạy của thuê bao B từ lúc 15h13’02”.
 • Thuê bao C cũng tham gia dịch vụ, soạn cú pháp RUN gửi 9522 để giành quyền chạy lúc 15h13”09. Hệ thống gửi tin cảnh báo cho thuê bao B – Thuê bao B là thuê bao vừa soạn RUN liền kề, về việc bị mất lượt chạy do đối thủ làm té ngã. Lúc này hệ thống ghi nhận quãng đường chạy của thuê bao B được 8s (giây) tương ứng 8m (mét). Đồng thời, hệ thống cũng gửi tin nhắn cho thuê bao C chúc mừng đã giành quyền chạy trên đường đua, Quãng đường chạy của thuê bao C được tính bắt đầu từ lúc 15h13”09.
  1. Giành lại quyền chạy trên đường đua
 • Do thuê bao C đã giành quyền chạy trên đường đua từ 15h13’09, thuê bao B (Thuê bao B là thuê bao vừa soạn RUN liền kề) sẽ nhận được tin cảnh báo việc mình bị đối thủ làm té ngã dẫn đến mất lượt chạy trên đường đua cho nên quãng đường chạy được tính bắt đầu cho thuê bao C. Thuê bao B tiếp tục được phép soạn tin nhắn theo cú pháp dịch vụ: RUN gửi 9522 lúc 15h13’58”. Hệ thống ngắt quãng đường chạy được liên tục của thuê bao C và ghi nhận quãng đường chạy được liên tục của thuê bao C là 50m (mét). Thuê bao C (Thuê bao C là thuê bao vừa soạn RUN liền kề) cũng nhận được tin nhắn cảnh báo về việc bị đối thủ làm té ngã và mất lượt chạy trên đường đua lúc 15h13’58”. Đồng thời, hệ thống gửi tin nhắn cho thuê B chúc mừng họ đã giành lại lượt chạy trên đường đua, quãng đường chạy được liên tục trước đó của thuê bao C lại reset về 0, hệ thống bắt đầu tính quãng đường chạy được liên tục mới cho thuê bao B.
 • Cứ như vậy, các thuê bao tham gia giành quyền chạy liên tục trên đường đua. Trong quá trình chạy, thuê bao nào có quãng đường chạy liên tục (không bị ngã giữa quãng) là dài nhất (lớn nhất). Kết thúc thời gian, hệ thống kiểm tra các quãng đường, thuê bao nào có Quãng đường chạy liên tục lớn nhất sẽ giành chiến thắng.
 1. Cú pháp huỷ và cú pháp tương tác khác
 • Để hủy DV Run Mobile, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

HUY RUNMOBI gửi 9522 (Miễn phí)

Thuê bao huỷ dịch vụ thành công hoặc hủy rồi đăng ký lại nhưng khác ngày sẽ không được bảo lưu các Quãng đường chạy được liên tục và số tin nhắn RUN của mình đã tích luỹ được trong ngày, tháng trước đó.

Thuê bao hủy dịch vụ và đăng ký lại trong ngày được bảo lưu tất cả các Quãng đường chạy được liên tục và số tin nhắn RUN tham gia chạy trong ngày của mình.

 • Để tra cứu các giải thưởng ngày, giải tháng và giải chung cuộc, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau: (nếu có)

SP gửi 9522 (Miễn phí)

 • Để kiểm tra Quãng đường chạy được liên tục lớn nhất trong Ngày/tháng cho thuê bao sử dụng, khách hàng soạn tin nhắn:

KTR gửi 9522 (Miễn phí)

 • Để kiểm tra số tin nhắn đã soạn để làm té ngã đối thủ và giành lượt chạy trên đường đua trong ngày, khách hàng soạn tin nhắn:

TK gửi 9522 (Miễn phí)

 • Để kiểm tra danh sách 03 thuê bao đang có Quãng đường chạy được liên tục lớn nhất trong ngày và 01 thuê bao có Quãng đường chạy được liên tục lớn nhất trong tháng là

DS gửi 9522 (Miễn phí)

 • Để xem trợ giúp sử dụng, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

TG gửi 9522 (Miễn phí)

 • Để lấy mật khẩu truy cập dịch vụ, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

MK gửi 9522 (miễn phí)

 • Để từ chối nhận tin quảng cáo truyền thông dịch vụ từ đầu số 9522, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

TC gửi 9522 (Miễn phí)

 • Để nhận tin quảng cáo truyền thông dịch vụ từ đầu số 9522, khách hàng Soạn tin nhắn theo cú pháp cụ thể sau:

QC gửi 9522 (Miễn phí)